The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9359 of 10185
Sender Date Recipient
J.L. Heiberg [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

5.11.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferensraad Thorvaldsen, Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand &c &c &c.
Brevet er endnu ikke sammenholdt med originalen, og informationer om eventuelle stempler, segl og udskrifter kendes derfor endnu ikke.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Min Kone og jeg tillade os at spørge Hr. Conferensraaden, om vi tør haabe at see Dem hos os paa Tirsdag, den 7de November, Kl. 4, i en ganske lille Kreds af Venner og Bekjendte.

5 November 1843. Deres allerærbødigste

JL Heiberg.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4941 I.1. 4o.
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Denmark · Social Life in Denmark
Persons
Johanne Luise Heiberg
Last updated 02.10.2014 Print