The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6147 of 10237
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

14.6.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Rom, den 14de Juni 1833.

Ved Selskabets ærede Skrivelse af 14de Debr. 1832 erfarer jeg sammes Ønske at optage mig iblandt dets ordentlige Medlemmer.

Idet jeg aflægger Selskabet min Tak for dette hædrende Beviis paa dets Agtelse, bør jeg tillige bevidne samme den levende Interesse jeg føler ved at vide mig indlemmet i et Samfund, der arbeider til et saa ædelt og ægte fædrelandsk Maal, og at det høiligen vil glæde mig, dersom min Stilling tilbyder mig Midler til i nogen Henseende at virke til dets Fremme.

Ærbødigst
Albert Thorvaldsen.

General Comment

Museet er kun i besiddelse af en afskrift af brevet; opsætningen af brevet er derfor foreløbigt et skøn.

Archival Reference
Nationalmuseet, Oldskriftselskabets Arkiv.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ludvig Bødtcher
Other references

  • Bendict Grøndal: Breve fra og til C.C. Rafn, København 1869, p. 323.

Last updated 12.05.2016 Print