The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1892 of 10219
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

9.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Hans Kongelige Høyhed / Prinds Christian Frederic

Abstract

Thorvaldsen assures the concerned Christian Frederik that the Alexander Frieze for Christiansborg Palace will be an original work of art and not a mere copy. He refers to a letter dated 9.5.1818 from Herman Schubart, in which his ideas about the originality of the work are expressed.

[Translation]

Rom den 9de May 1818 –

I det jeg aflægger min underdanigste Taksigelse for det naadige Brev hvormed Deres Kongelige Høyhed har beæret mig den 11te April, henholder jeg mig aldeles til Indholden af den Skrivelse, som Hans Exellenz Baron v Schubart i Dag afsender. Han har fuldkommen tolket mine Tanker, og det vilde være overflødigt at tilføye noget, da han bestemt har forsikkret Deres Kongelige Høyhed om, at mit Arbejde vil blive en Original, og ey en Gjenpart, saa at Deres Kongelige Høyhed, saavelsom det Danske Publicum, kan være aldeles beroeliget i denne Henseende.
Jeg kunde ikke vælge en bedre Talsmand end den gode og ædle Baron, som ynder mig, som elsker Kunsten lidenskabelig, og som er gienemtrængt af de varmeste Følelser for Deres Kongelige Høyhed

underdanigst
A. Thorvaldsen

General Comment

The letter is in Thorvaldsen’s hand, but it has been composed by Herman Schubart.
 
See also the almost identical draft of this letter.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kongehusarkivet.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 373-374.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Alexander Frieze, Villa Carlotta, Tremezzo · Commission for Christiansborg · Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen
Persons
Herman Schubart
Works
Last updated 10.09.2017 Print