The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7687 of 10237
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aftonbladet [+]

Sender’s Location

Stockholm

5.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this newspaper article is not available at the moment.

See Original

[...]

Danmark.
Thorwaldsen ytterligare firad i Köpenhamn.

Den 20 September komplimenterades Thorwaldsen af en deputation af magistraten och borgerskapet i Köpenhamn, hvilken underrättade honom, att staden utnämnt honom till hedersborgare, et utmärkelse, så mycket större, som den ännu aldrig vederfarits någon före honom. Diplomatet kommer att öfverlemnas åt Thorwaldsen i ett plenum af magistraten och borgerskapet. – Samma dag var Thorwaldsen inviterad till den kongliga taffeln, och mottogs på det allra artigaste sätt af Konungen och Drottningen. Den 24 var han inbjuden att bivista den middag, som konglige kommissarien vid Ständerförsamlingen i Roskild, konferensrådet Oersted, då skulle gifva de deputerade.

[...]

General Comment

Denne notits stammer fra den svenske avis Aftonbladet, Nr. 67 (233), 5.10.1838.


Artiklen handler bl.a. om Thorvaldsens tur til Roskilde i forbindelse med stænderforsamlingen i byen 24.9.1838. Pga. sygdom – se en anden avisnotits af 25.9.1838 – ankom han dog ikke denne dag, men først 4.10.1838.

Subjects
Thorvaldsen's Appointment As Honorary Citizen Of Copenhagen
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Bertel Thorvaldsen · A.S. Ørsted
Last updated 24.09.2017 Print