The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2499 of 10225
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

17.1.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Marie Aagaard [+]

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg.

Abstract

Brøndsted is happy that Thorvaldsen’s company has pleased the Aagaard family. He thanks them for having taken Thorvaldsen to his wife’s grave. He is looking forward to Thorvaldsen’s return to Rome as he fears that the many dinner parties in Denmark will make it impossible for him to work.

[...] At den mageløse Albert Thorwaldsen vilde tækkes Eder vidste jeg nok. Modtag min Tak for Din og Holgers Omhu at lede ham did ud til hiint indviede Sted. Jeg har ikke glemt at takke ham derfor i mit sidste Brev og at lægge ham hans Løvte at besøge Eder og vore Glutter paa det kjære Iselinge, ret paa Hjerte. Han holder det vist, jeg kunde ellers fristes til at ønske os Thorwaldsen igjen tilbage i Rom. Han har her usigelig mange givne Løvter at opfylde, hvor mange Bestillinger af de forskjelligste Slags. – Om Thorwaldsen levede 100 Aar fik han ej de Friere tilfredsstillede som bejle til hans Genius. Vel er den Begejstring skjøn hvormed han er bleven imodtagen og som vor kjære Dr. Mynster i et højst interessant og indholdsrigt Brev af 6 December har beskrevet mig – men saa ængste mig atter det kjøbenhavnske Middagsæderie hvori man vil inddrage ham og de 1000de Indbydelser – Gid han igjen var i Rom. [...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20 · Idolizing Thorvaldsen · Artistic Environment in Copenhagen · Social Life in Denmark
Persons
J.P. Mynster · Bertel Thorvaldsen · Holger Halling Aagaard
Last updated 05.01.2012 Print