The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 459 of 10219
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

28.7.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen expresses his gratitude for his appointment as professor of sculpture at the Academy of Fine Arts in Copenhagen.

[Translation]

Rom d: 28de Juli 1805.

Underdanigst P.M.

Med inderlig stor Glæde og Erkjendtlighed har jeg modtaget Det Kongelige Academies meget ærede Skrivelse af 15de Junii, hvoraf jeg seer at det har behaget Hans Kongeligge Majestæt paa Academiets derom gjorte Forestilling, at udnævne mig som Professor i Billedhugger Kunsten ved det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie. Det er mig ubeskriveligen smigrende at erfare Academiets Bevaagenhed og Godhed for mig, hvorpaa jeg har saa mange Prøver, og jeg vover at bede Samme at ville bevidne for Vores Naadige Regjering min allerunderdanigste Taknemmelighed.
I Haab om at det bliver mig indnu nogen Tiid tilladt at forlænge mit Ophold i Rom for at udføre i Marmor de hos mig bestilte Arbejder, skal jeg ej mangle at tilsende Academiet en Afstøbning af det deraf som kan tjene til Prøve paa den Fremgang jeg hidindtil har kundet gjort, og som jeg ærbødigst beder matte modtages med samme Bevaagenhed som Academiet før har værdiget mig, da jeg stræber, og stedse skal stræbe at gjøre ald den Fremgang som er mig mulig, for saaledes at kunne gjøre mig værdig til Academiets vedvarende Godhed og Yndest

Underdanigst Tjenere
B. Thorvaldsen

General Comment

Regarding receipt of this letter, the journal of the Academy of Fine Arts of 7.10.1805 reads:

“Letter from Prof. Thorvaldsen, dated Rome, July 28th this year, which contains his thanks for the Academy’s recommendation to grant him the professorship of sculpture and the expression of his hope that his stay in Rome be prolonged. He also promises to send to the Academy casts of the works that he is occupied with at the moment.”

There exists a draft of 28.7.1805 of this letter.

Archival Reference
Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1805, Skrivelser fra Forskiellige, nr. 29.
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 20-21.
Subjects
Plaster Casts, Thorvaldsen's Works · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Professorship · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Honorary Titles
Persons
Christian 7.
Last updated 27.07.2015 Print