The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9475 of 10234
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

29.2.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Slotsbÿgnings-Commissionen.
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Et Aar er hengaaet siden Slotsbygningscommissionen indberettede om de til Christiansborg Slot bestilte Kunstværkers Fremme, og vi have med Tilfredshed seet tvende statuer af Hercules og Æsculap, udførte af Thorvaldsen Haand, men saavel førstnævntes Udførelse i Bronze i Dalhoffs Atelier som Fronton. Figurernes Brænding i Leer, hvormed er gjort en heldig Begyndelse, bør udføres snarest muligt, og paalægger Vi allernaadigst Slotsbygnings-Commissionen paany at conferere med Conferentsraad Thorvaldsen om Statuerne i Marmor til det Gemak i Christiansborg Slot, som er prydet med Frisen forestillende Alexanders Triumftog, hvorefter Vi forvente Commissionens nærmere Indberetning.

Befalende Eder Gud!
Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn, den 29’ febr. 1844
Christian R

General Comment

Dette er en afskrift af originalen.
Sltobygningskommissionen besvarede dette brev 16.4.1844.

Archival Reference
Thieles Excerpter, 1844, nr. 1 (originalbrevets placering kendes ikke).
Last updated 07.01.2013 Print