The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7521 of 10207
Sender Date Recipient
NN 26.6.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Beretning
over Indtægt og Udgivt ved den af Hr Bygmester Schmidts, i Frimurerlogens Spisesal opstilede [sic] Project af en Børs til en stor Handelstad.

[venstre kolonne:]

Indtægt
Mai Maaned
den 24 solgt
25
26
27
28
29
30
31
21 Bill:
11
20
14
12
12
4
15
Juni Maaned
den 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 
9
4
6
6
9
12
12
6
8
11
4
8
5
4
7
3
5
3
3
7
4

 
Summa 245 Billetter

[højre kolonne:]

Udgivt
Til en Snedkersvend
Fra den 24 Mai til 21 Juni
Incls 29 Dage a 4 [tegn for mark] Daglig
bliver 19rd 2[tegn for mark]
Til 2de Personer fra den
24 Mai til 5 Juni i 13
Dage for at sælge og
modtage Billeter [sic] a 2 [tegn for mark]
Daglig Personen er 8 – 4
Til 1 Person for samme
Bestilling fra 6te til 21
Juni i 16 Dage a 2 [tegn for mark]
Daglig er 5 – 2.
For en qvitteret
Blikkenslager Reg
ning [sic] 20 –

Summa 53rd 2[tegn for mark]

Indtægt for 245 Billeter [sic] a 1[tegn for mark] Stykket er
Udgivt
40rd 5[tegn for mark]
53rd 2 [tegn for mark]

Altsaa mere Udgivt end Indtægt 12rd 3[tegn for mark]

Kiøbenhavn d 26 Juni 1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 70e
Last updated 10.05.2011 Print