The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7509 of 10219
Sender Date Recipient
Nikolaj Jonathan Meinert [+]

Sender’s Location

Antagelig København

2.6.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: S T / Hr. Conferentsraad Collin / Comandeur af Dbrg og Dbrgmd–

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved at tilbagesende min høiagtede Ven! vedlagte mig godhedsfuld meddeelte Udkast, henholder jeg mig til den Samtale jeg havde med Dem, og naar et saadant Brev indløber til Magistraten, skal jeg nok sørge for, i alt Fald efter Aftale med Dem, at det videre hensigtsmæssige i Sagen bliver foretaget, thi kraftigen at virke til Opnaaelsen af det foresatte Maal, er hvad vi alle ville stræbe efter –

d 2 Juni 1838 troe oprigtig hengivne
Meinert
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 69b
Last updated 10.05.2011 Print