The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7507 of 10239
Sender Date Recipient
Københavns 32 Mænd [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Stort, rødt laksegl, forestillende byen Københavns våbenskjold med tre tårne samt en måne og en stjerne, omkranset af teksten “Kiøbenhavns 32 Mænds Segl”.

16.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Tilskrift: Committeen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Anledning af den ærede Committees Skrivelse af 14de dennes, hvormed Den har tilstillet os en verificeret Oversættelse af Etatsraad Thorvaldsens under 8de f. M. oprettede Testamente, ved hvilket denne vor udmærkede Landsmand saa rigeligen har betænkt sin Fødestad med samtlige sine Kunstskatte, skulle vi ikke undlade foreløbigen at melde, at vi under Dags Dato tilstille Stadens Magistrat en Afskrift af Testamentet og gjøre Indstilling til denne Autoritet angaaende hvad der bliver at foretage saavel i Henseende til Fuldbyrdelsen af Testators Hensigt som til den ærede Committees i Skrivelsen gjorte Tilbud at ville befordre Sagen med Raad og Daad.

Saasnart vi have erfaret Magistratens Beslutning, skal det Nærmere uden Ophold blive den ærede Committee tilmeldt.

Kjøbenhavn, i de 32 Mænds Forsamling den 16de Mai 1838

Joh.- Hammerich P Friedenreich H: Thyberg
Weybel G Schaper C Busch Dahl
Seidelin H. Caspersen Prætorius. H.H. Schmidt Lorentzen
H.C. Müffelmann C Sibbern H Marcussen JC Kerrn C. Hedemann
D Borgen A.H. Bjerre Fr.P. Hagen K C Mundt JC Lund
Meinert J.H. Lund H Kyhl P:C: Hansen.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 68
Last updated 10.05.2011 Print