The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9748 of 10239
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

1.8.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Collin has learned that his first letter has not arrived, so he repeats the essence of its contents. The packing of Thorvaldsen’s estate in Rome goes well; previously unknown works and letters have turned up during the clearing. Johan Bravo is praised for his excellent efforts.

See Original

Allernaadigste Konge

Da jeg i Dag erfarer, at min allerunderdanigste Beretning af 29de
forrige Maaned, som samme Dags Formiddag blev afleveret i Deres Majestæts Forgemak, ikke er bragt tilveie forinden Deres Majestæts Afreise, bør jeg ikke undlade herved at meddele Indholdet.

Breve fra Rom af 14de og 15de forrige Maaned fra Thiele, Bravo og Ricci melde:

at Indpakningen af de Thorvaldsenske Sager gaaer rask og uforstyrret frem;

at 17 Kasser ere lukkede; at det øvrige, som findes i Via sistina, vil fylde 6 Kasser, og at Indpakningen dernæst vil begynde i Studierne ;

at Indpakningen vil, naar intet uforudseeligt indtræffer, være heel færdig sidst i August eller først i September;

at der i Kroge og Kiældere findes mange værdiefulde Ting, som man ingen Ahnelse har havt om, selv et Basrelief i Marmor: Musernes Dands paa Helicon ; Thiele siger i den Anledning, at han kommer til at skrive et heelt Supplementbind til Thorvaldsens Biographie. Blandt de fundne, i Tønder eller Bøtter henlagte, Ting ere Tegninger, Breve høiest interessante fra Thorvaldsens Fader &c.

at Bravo er utrættelig, bevidner Thiele med de Ord, at det vilde have været et stort Tab for Museet hvis han ikke havde været der; det var ham som i en Kielder blandt Gruus og Marmorbrokker fandt hiint Basrelief.

Af Forestaaende vil allernaadigst erfares at Rygtet om en nedlagt Protest fra Bayerns og Würtembergs Side er ugrundet.

Hvilket saaledes gientagende i dybester Underdanighed berettes.

Kiøbenhavn, d. 1 Aug 1844 allerunderdanigst

Collin

[I venstre spalte foroven på første side:]
Fra Conferentsraad Collin.

[I venstre spalte på første side med blyant:]
siden fundet altsaa ej afsendt dette

General Comment

Frem til og med “ugrundet.” er brevet skrevet af en anden end Collin selv. Men slutningen af brevet fra og med “Hvilket saaledes …” samt blyantspåskriften er ganske sikkert egenhændig.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 222
Thiele
Brev- og tegningefundet omtalt Thiele I, p. IV-XVI (omend i ændret form, især hvad angår fundet af faderen Gotskalk Thorvaldsens breve).
Other references

Subjects
Casa Buti · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1844 · Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's estate · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Workshops · Studios at Piazza Barberini
Persons
Johan Bravo · Eksekutorerne for Thorvaldsens bo · Ludwig 1. · Filippo Ricci · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Wilhelm 1.
Works
Last updated 15.06.2017 Print