The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10139 of 10207
Sender Date Recipient
NN 20.4.1850 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Under s. D. er ligeledes igjennem Indenrigsministeriet udkommet følgende Lov om Forlængelse af den Bestyrelsen for det Thorvaldsenske Musæum meddeelte Eneret til at besørge Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider forfærdigede m. v.:

Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, o. s. v., Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

Den i Henhold til Fdgn. af 13de Decbr. 1837 Thorvaldsens Musæum ved allerhøieste Bevilling af 12te Febr. 1840 meddeelte Eneret, til i 10 Aar at besørge Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider forfærdigede og til at lade dem forhandle til Indtægt for Musæet, fornyes herved for et Tidsrum af 10 Aar fra denne Lovs Bekjendtgjørelse at regne.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

General Comment

Dette er en trykt lovtekst vedrørende Thorvaldsens Museums eneret til afstøbninger af Thorvaldsens værker, der blev publiceret i tidsskriftet Departementstidenden.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1850, Departementstidenden 20.4.
Persons
Frederik 7. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 31.08.2015 Print