The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 10064 of 10207
Sender Date Recipient
NN 1848 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår delvis af dokumentet; en nærmere bestemmelse vil finde sted i forbindelse med dokumentets kommentering.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original


Nyt af Aaret.
 
En skjemtsom Vise
om
flere bekjendte Størrelser.
Af
Brødrene Sørensen.

–––––––––

(…)

Balthasar Christensen det er et Jern —
Fik han ei valgt den Væver udi Mehrn?

Han kom ei med; thi Bondevenners Flok
Meente man havde Vævere alt nok. —

Wessely var gefærlig indignert,
For H. P. Hansen havde ham fixert.

Lunde leverer Støbegods saa flot, —
Laved’ han bare Bøger halvt saa godt!

Rigsstænderne af Maadehold har Gavn,
Derfor blev Visby valgt paa Christianshavn.

Dengang Agenten fik efterseet sit Boe,
Neppe han fandt til et Par Reiseskoe.

Goldschmidt han snakker i Øst og Vest —
men hvorfor mon hans Blad da hedder Syd og Nord?

Siig har man bragt; — thi neppe jeg det troer —
Thorvaldsen hen i uindviet Jord?

Nei thi hans Engle taalte ei den Tort —
De er’ bestemt med Manden fløiet bort.

Dampvognen stundom ud af Sporet kjør —
Naar bliver Banen færdig til Korsør?

Negerne paa St. Croix de gjorde Sjou, —
Sagde at Massa Peter gav dem Lov.

Men da Commersen over Skrævet gik,
Pludselig Peter Mavepine fik.

Tog saa Reitzaus og arriverte her,
Det skulde Massa Peter s’gu lad’t vær’.

Her er jeg angst det gaaer ham ikke godt,
Siden Justitsen Minister sig har faa’t.

Dengang da Bornevil blev Jægersmand —
Fulgte ham el’ve Dandsere paa Stand.

To af Baletten til Krigsbrug skjænked’ een
Skinke — Var det mon Been af Mesters Been?

Kan Du mig sige hvad var Mandens Daad?
At man ham gjorde til Etaseraad?

Berlingske Du som veed Besked med Alt —
Derom Du har os ei et Ord fortalt.

Hornemann og Faber blev Riddere, I veed —
Ja “Dannebrog det faldt fra Himlen ned!”

Kors! hvor det regned med Kors til hver især,
Det var et ganske korseligt Uveir.

Dem som for Korset narret blev April,
Faaer nok en Regnepenge uden Tvi’l.

Sangeren for Flaaden staaer og skuer til,
Korset til ham dog neppe Række vil.

Tivoli blev Insurgenterne forbudt,
Kun paa Theatret gaaer de uafbrudt.

Ugenert’ spille Landsoldater der,
Det kommer af Frispillere det er.

Men lad de Folk frit Spil i Slesvig faae,
For faae vi ikke Fred — Pas bare paa. —

Tydsken jeg siger kommer da tilkort —
Slesvig maa fremfor Alting være vort!

–––––––––

General Comment

“Nyt fra Aaret” er en vise af Brødrene Sørensen, som blev trykt i 1848.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1848, Nyt af Aaret
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 22.12.2015 Print