The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9584 of 10207
Sender Date Recipient
NN 18.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Avertissementer.

‒ Paa den skandinaviske Boghandels Forlag er idag udkommet:

1. Billeder fra Thorvaldsens Konstnerliv af Frederik Hammerich.
st. 8. 16 ß.
2. Gustav den II Adolph i Tydskland. En Digt-Cyclus fra Protestantismens og Catholicismens Tid af Fredrik Hammerich, st. 8v[o?]. 1 Rbd. 32 ß.
3. Skandinavisk Forlagscatalog, II Halvaargang eller alphabetisk Fortegnelse over de i Danmark, Norge og Sverig udkomne Skrifter etc. fra 1ste Juli til 31te Decbr. 1843. 16 ß. I Halvaargang koster ogsaa 16 ß.

G.H. Jæger,
Store Købmagergade Nr. 66.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten 18de Aarg. No. 90.
Læs det omtalte værk Billeder fra Thorvaldsens Konstnerliv her.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 18.4.
Persons
Frederik Hammerich · Bertel Thorvaldsen
Last updated 14.11.2014 Print