The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9147 of 10225
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

12.11.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne artikel blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

De Thorvaldsenske Sager, som ere hjembragte med Fregatten „Thetis”, blive i denne Uge udskibede, hvilket skeer ved Proviantgaarden. Naar Udskibningen om et Par Dage er tilendebragt vil Udpakningen foregaae, og Konstsagerne ville da interimistisk blive opbevarede i nogle Værelser paa Christiansborg Slot, som Hs. Majestæt har indrømmet dertil, foruden de Værelser, hvori de allerede tidligere herværende Konstsager ere opstillede. ‒ Ved Udskibningen skal en Kasse, hvori blandt Andet de tre Gratier være knuust.

(B.T.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Dagen, 40. Aargang. No. 310, 12.11.1842.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 12.11.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1842
Persons
Christian 8. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 01.11.2015 Print