The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8866 of 10225
Sender Date Recipient
NN 5.9.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[...]

— Ifølge “Dagen” har Billedhuggeren Winther, som har uddannet sig i Hovedstaden under Thorvaldsens Veiledning, og som af sine tidligere Basreliefs i Elfenbeen af Kong Frederik den Sjettes, Enkedronningens, vor nuværende Konges og Dronnings samt Thorvaldsens Portraiter er Sculpturens Venner bekjendt — under sit korte Ophold i Odense, paa sin Kunstreise til Udlandet, fuldført et Portrait af Hendes kongelige Høihed Kronprindsessen, som i Lighed og kunstnerisk Fuldendelse Intet lader tilbage at ønske. Samtlige hine Portraiter have, tilligemed Ørsteds, Oehlenschlägers og Fru Heibergs, været offentligt udstillede i Løverdags og Søndags uden Vederlag.

 
[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Figaros Supplementblade 5.9.1841.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-1841, Figaros Supplementblade 5.9.
Persons
Bertel Thorvaldsen · Søren Winther
Last updated 04.03.2016 Print