The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8893 of 10233
Sender Date Recipient
NN 10.10.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[...]

— Ifølge “Dagen” meldtes fra Rom under 20. September: Igaar forsamlede sig de herværende Kunstnere og Kunstvenner, for det meste Tydskere, til et Gjæstebud, der blev foranstaltet til Ære for den tilbagevendte Mester, Thorvaldsen. Da Transparentet, som den duelige Maler Rahl med Assistance af Venner og Bekjendte hurtigt havde tryllet tillive, afdækkedes, blev en Festsang afsjungen (hvis Forfatter man formoder var Hr. Schulz fra Dresden). Bordselskabet bestod af Individer af næsten alle det dannede Europas Nationer. Det kunde saaledes ikke andet end være paafaldende, at af de mange franske Kunstnere, der opholde sig her, ikke en eneste har villet taget Deel i dette glade Lag.

 
[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Figaros Supplementblade 10.10.1841.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Figaros Supplementblade 10.10.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.03.2016 Print