The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8543 of 10237
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavns Morgenblad 13.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

‒ I disse Dage er Thorvaldsens Bas-relief, Christi Indtog i Jerusalem, 24 Alen langt og 2 Alen høit, afstøbt i Gibs, opsat paa sin Plads i Frue Kirkes Peristyl (Søilegang) over den Dør, som danner Hovedindgangen. Ogsaa ere for ikke længe siden tvende skiønne Arbeider fra samme Mesterhaand anbragte indvendig i Kirken, nemlig to Basreliefs i Marmor, som smykke to nye Fattigblokke, der, efter Prof. Hetsch’s Construction, ere blevne anbragte ved Siderne, nærmest Indgangen. Det ene Basrelief forestiller Moderømhed (en Moder med tvende Børn), og det andet en Engel, der fører et Barn ved Haanden, maaskee Skytsengelen, der leder Mennesket frem paa Livets Bane. Endelig har Kirken i disse Dage modtaget en smuk og nyttig Gave, idet et Antal af Hovedstadens Damer have broderet et særdeles smagfuldt Teppe, hvis Bestemmelse er at udbredes under Daabengelen.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavns Morgenblad, 3dieAarg. Nr. 36.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1840, Kjøbenhavns Morgenblad 13.9.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 08.05.2015 Print