The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7874 of 10225
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende 8.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Efter en længere i det mindste tilsyneladende Uvirksomhed, der forøvrigt vel har sin Grund i de Forhandlinger, der ere gaaede forud for den nu endelig afsluttede Oprettelse af Thorwaldsens Gavebrev til Staden Kjøbenhavn, holder den til Museets Indrettelse udvalgte Committee i Aften et Møde, i hvilken en Sag af stor Vigtighed vil komme under Overveielse. Hs. Majestæt Kongen har nemlig gjort det Tilbud, at ville skjænke den store trefløiede Bygning, der ligger imellem Christiansborg Slotskirke og Ridebanen. Alle de, der havde haabet, at der enten paa Marmorkirkens Ruiner, eller maaskee endnu hellere i Rosenborg Slotshave skulde reise sig et i architectonisk Henseende Danmark og Thorwaldsen værdigt nationalt Monument, ville vistnok ryste Hovedet ved denne Efterretning, men de ville heller ikke lade udenfor Betragtning, at med al den roesværdige Begeistring, som de ringere Folkeklasser og Middelstanden lige fra det første Øieblik af, da denne skjønne Sag blev bragt paa Bane, have lagt for Dagen for samme, deres Kræfter neppe ville slaae til at fuldføre den i hele det Omfang, som er ønskeligt, uden Understøttelse af Staten og uden Deeltagelse af de „Fornemme”, der, paa enkelte hæderlige Undtagelser nær, vi vide ikke om af Indolents eller Servilitet, hidtil ikke have contribueret andet end dumme Vittigheder over Menigmands Competents til at være begeistret for Konsten.

(S. Bl.)

General Comment

Denne tekst blev trykt i Aarhus Stiftstidende, No. 5

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Aarhus Stifts-Tidende 8.1.
Subjects
Thorvaldsens Museum on the site of the Marble Church, proposal for · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Frederik 6. · Bertel Thorvaldsen
Last updated 09.04.2015 Print