The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7642 of 10181
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten
NN [+]

Sender’s Location

København

4.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

I denne Tid, da Thorvaldsens Nærværelse i Kjøbenhavn vil have givet en ny Impuls til den Interesse, som Mangfoldige føle for vor store Konstners Personlighed, og der vistnok ikke ville være Faa, som kun behøve en Anledning for at sikkre sig en vedvarende Nydelse ved at forskaffe sig et fortræffeligt Billede af Konstneren, vil det ikke være upassende at gjøre opmærksom paa det udmærkede Heuerske Kobberstik efter det Maleri af Eckersberg, der fremstiller Konstneren i hans kraftige Manddomsalder, siddende i romersk Dragt. Det er dette Maleri, som vi i mange Aar ved at besøge Udstillingen paa Charlottenborg have havt Leilighed til at beundre, da det er ophængt iblandt Billederne af Academiets Mestere, og som altid har været anseet for et af de fortrinligste Billeder af Thorvaldsen, som det maaskee er det fortrinligste vi besidde. Kobberstikket er Maleriet værdigt og vidner om en Mester, som fortjente at leve i Omgivelser, der vare mere lønnende for den sande Konstner. Hvad Heuer er som Kobberstikker, kjende vi her altfor lidet til; der behøves, at Udlændinge engang skulle forkynde os hans Fortjeneste. Lader os forsøge paa selv at see og vurdere. Et Aftryk af Kobberet er til Eftersyn hos Universitetsboghandler Reitzel, store Kjøbmagergade Nr. 6; men da Konstneren kun besidder nogle faa Aftryk og saadanne maae bestilles i Berlin, da man ikke her kan erholde dem tilfredsstillende, vil det være nødvendigt at subscribere. Hr. Reitzel modtager Subscription.

Nogle Konstvenner.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 12te Aarg. No. 272 og 273, 4.10.1838.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Kjøbenhavnsposten 4.10.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, jf. p. 271.

Persons
C.W. Eckersberg · Bertel Thorvaldsen
Last updated 09.05.2017 Print