The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6848 of 10219
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten [+]

Sender’s Location

Kjøbenhavn

6.4.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original


— “Hamborger Correspondenzblatt af 22de dennes meddeler en Skrivelse fra Rom, dateret den 27de Februari, angaaende Konstsager, hvori det blandt andet hedder: “En ulykkelig Stjerne synes at herske over Schillers Monument. Efterat det strax ved Begyndelsen var sunket sammen, blevet begyndt paany og stod fuldendt, styrtede igaar hele Værket sammen, idet denne Gang den tykke Jernstang bøiede sig forover og bragte Matthias i Livsfare. “Endskjøndt Thorvaldsen har lovet at begynde Værket paany og restituere det inden kort Tid, vil dette Ophold dog vare flere Maaneder. Om en eller anden Skjødesløshed har været Skyld deri, er ubekjendt, men et slemt Indtryk har det gjort hos alle Monumentets Befordere.” — Blund (?) fra Holsteen har malet: Det Indvendige af Noahs Ark, da Duen bringer Oliegrenen, et meget vakkert Arbeide; kun ere Sammenstilling og Colorit noget for moderne opfattede. Küchler fra Kbhavn: Correggios Død efter Oehlenschläger; meget godt i alle Dele: Den unge Konstner berettig[e]r til store Forhaabninger for Fremtiden.”
 

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavnsposten 6.4.1836.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836, Kjøbenhavnsposten 6.4.
Persons
Ditlev Blunck · Albert Küchler · Adam Oehlenschläger · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 21.01.2016 Print