The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2336 of 10207
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

25.9.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Indenlandske Efterretninger.

Professor og Ridder Thorwaldsen kan nu hver Dag ventes til Kjøbenhavn efter en Fraværelse af fire og tyve Aar. Det var 1794, i en Alder af 22 Aar, at han, efter at have vundet den store Guldmedaille i Billedhuggerie, ved Kunstacademiet i Kjøbenhavn, reiste til Italien, hvor han opholdt sig lige indtil nu, og arbeidede med overordentlig Berømmelse. I Rom er han almindelig bekjendt under Benævnelsen il cavaliere Alberto (Bertel) scultore danese, og kappes med den store Canova om Forrangen. Til hans berømteste Værker høre hans Niobe, og Alexanders Triumphtog en Basrelif, hvilket sidste han forfærdigede for Napoleon. Han giftede sig for ikke længe siden med en engelsk Dame. I Året 1810 benaadede Hs. Majestæt ham med Ridderkorset af Dannebrogordenens 4de Classe.

General Comment

Denne notits udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn d. 25.9.1819, 16. årgang, no. 77. Notitsen blev også udgivet i Fyens Stifts d. 28.9.1819, 48. årgang, no. 129.

Archival Reference
Småtryk 1819, Nyeste Skilderie 25.9, biblioteket Thorvaldsens Museum
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20
Persons
Antonio Canova · Bertel Thorvaldsen
Last updated 09.02.2015 Print