The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2390 of 10239
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn [+]

Sender’s Location

København

16.10.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Indenlandske Efterretninger

I Dag gives, i Anledning af Thorvaldsens Tilbagekomst til Fædrenelandet, en Fest paa den Kongel. Skydebane. Først skal der holdes en Tale og derpaa gives en Diné, hvorved fire, til Høitideligheden forfattede Sange, ville blive afsjungne. Selskabet kommer til at bestaae af et Par Hundrede Personer.

General Comment

Denne notits udkom i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 16.10.1819, 16. årgang, nr. 83.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819, Nyeste Skilderie 16.10.
Subjects
Sojourn in Denmark, 1819-20
Last updated 26.03.2015 Print