The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2925 of 10239
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

December 1821 - marts 1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet. Dog er året 1823 ikke direkte anført, men det må være dette år, da sidens første regnskab begynder i året 1822 og ser ud til at fortsætte t.o.m. den 9. marts i det følgende år.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Accounts for work on a bust (“Busto dell’Imperatore”) by Scalpellino, Tacca, Moglia, Babboni, and Ferenczy.

See Original
–– Busto dell’Imperatore del N.o 4 –– 259.
Agosto  
idem  
idem  
   
Ottobre  
   
Novem,,e
idem  
Genn.o
Febraro  
idem  
idem  
Marzo  
idem  
4,, 1822  
25,,  
id.  
   
6,,  
   
3,,  
11,,  
19 d.o
Primo  
16, d.o
24,,  
2 do.
9 d.o
Pagato al Figlio del sg.e[?] Moglia in conto
Al sudetto come sopra  
Al sudetto come sa p[er] il lavoro esequito nella Settimana
dalli 18,, alli 24,, Agosto  
Al sudetto come sa p[er] Residuo dell Abbozzatura
fatta com[e sop]ra
Allo scalpellino p[er] giornata Una, e mezza fatta come [sopr]a
Al Sudetto p[er] giornata Una, e mezza fatta come s.a
Al Tacca p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al Moglia p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate trè  
Al sudetto p[er] giornate trè  
Al sudetto p[er] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come s.a
4 ––  
2 ––  
   
3 ––  
   
3 ––  
1 20  
1 20  
5 ––  
5 ––  
3 ––  
3 ––  
5 ––  
6 ––  


–– Cavallo indomito ––

1821  
Deceme
1822,,  
id.m[?]
idem  
idem  
Maggio  
   
29,, d.o
Gennaio 5,,  
Febraio P[ri]mo  
9,, detto  
26 d.o
11,,  
   
A Babboni Scudi Sei p[er] il sudetto Lavoro  
Al sudetto Scudi Sei fatte come s.a
Allo Scalpellino giornata Una fatta cs.a
Al sudetto p[er] giornata mezza fatta comes.a
Allo Scalpellino giornata Una, e mezza fatta cs.a
A Fertenzi[?] p[er] giornate Sei fatte csa
   
6 ––  
6 ––  
80  
40  
1 20  
6 ––  
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1819-1823, p. 259
Subjects
Accounts 1819-1823 · Workshop Accounts
Last updated 02.03.2020 Print