The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7956 of 10207
Sender Date Recipient
Adam Oehlenschläger [+]

Sender’s Location

København

8.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

De danske Romere [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

THORVALDSENS

anden Fødselsdag.

Den 8. Marts 1839.

KJØBENHAVN.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.

Hvert Adams Barn har en Fødsel jo!
Det er en Regel for alle Slægter;
Men at Geniet maa have to,
Det sikkert heller ei Nogen nægter.
Den første Fødsel er den, som Livet
Har hver, som Borger paa Iorden givet;
        Den har Enhver.

Den anden Fødsel — det er den Stund,
Da den Udvalgte sin Styrke mærker,
Der spirer ud ham af Aandens Grund,
Som kraftig Skaber til skiønne Værker.
Den mærkte Thorvald — som man begriber —
Da han fra Øresund kom til Tiber,
        Til Kunstens Hiem.

Den Fordeel have deraf nu vi,
I gamle Rom og ved gamle Leire,
At vi med broderlig Sympathie
Kan Thorvalds Fødseler begge feire.
I Danmarks Dal han først Livet sandsed,
I Rom hans Tinding med Laubær krandsed
        Du selv, Apol!

Og derfor driver et venligt Savn
Ham hen til Begge, med kiærlig Stemme;
I Roma mindes han Kiøbenhavn,
I Kiøbenhavn kan han Rom ei glemme.
Her blomstred Vaaren — og hist hans Sommer!
Med rige Høst dog til os han kommer,
        Vor Thorvalds Skaal!

Oehlenschläger.

General Comment

Denne sang blev sunget ved fejringen af Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.1839.

Archival Reference
M18,36 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839)
Thiele
Ikke omtalt i Thiele.
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen's Birthday 19.11. · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3.
Persons
Christian Peter Bianco Luno · Bertel Thorvaldsen
Last updated 05.09.2019 Print