The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2789 of 10239
Sender Date Recipient
Accademia di S. Luca [+]

Sender’s Location

Rom

Før 19.3.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke direkte af indbydelsen, men da det omtalte arrangement fandt sted 19.3.1821, må indbydelsen være skrevet umiddelbart før.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Pontificia Accademia di San Luca.
Invito
per
la seconda prova del concorso Canova
a di 19. Marzo – Anno 1821
Alle ore
16 in punto

General Comment

De fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.
Over teksten ses et kobberstukkent emblem, der viser to figurer på en sky: En vinget kvinde med solbillede på brystet, dvs. Sandheden, og en laurbærkrans i hånden; og en lille vinget genius med trompet, der optræder som Fama, og holder i hånden en trekant dannet af sammenbundne redskaber: pensel, mejsel og passer, dvs. de tre bildende kunster, malerkunst, billedhuggerkunst og arkitektur. I et skriftbånd ses indskriften: ÆQVA POTESTAS, der betyder lige ret (for alle, eller her måske for de tre kunstarter, der er fremstillet allegorisk i kobberstikket).


Invitationen, C140v, befinder sig bag på en af Thorvaldsens tegninger, C140r.

Archival Reference
C140v
Works
Last updated 14.05.2011 Print