The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.5.1801

Bestillingen af busten af Saxtorph, der første gang omtales i brevet 24.12.1800 fra Scheel til Georg Zoëga, var tænkt som en subskriptionsbestilling. På tidspunktet for afsendelsen af ovennævnte brev skriver Scheel, at han vil bestille busten, såfremt Saxtorphs elever og de, der står i gæld til ham som fødselshjælper, understøtter projektet. På det cirka halve år, der er gået mellem de to breve, må Scheel og Saxtorphs søn have vurderet, at de for at sætte arbejdet igang i første omgang måtte gøre udlæg for bestillingen. Imidlertid må busten være endt som subskriptionsbestilling, idet Scheel, da han afbestiller busten 28.7.1810, fordi udsigterne til levering synes ringe, henviser til, at han agerer på ‘fleres ordre’.

Last updated 07.01.2013