The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Album

Hans Munk, født i København, senere læge og stadsfysikus i Skien i Norge.

Last updated 15.04.2013