The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 25.11.1826

Ordet er ikke ganske sikkert tydet.

Last updated 19.11.2010