The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Album

Den danske arkitekt Andreas Dobert Kalleberg, som rejste i selskab med arkitekten Jacob Laurids Thrane og mødte Thorvaldsen i Rom ca. 1805.

Last updated 23.04.2007