The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Maj 1821

Thorvaldsen har angiveligt inden sin rejse til Danmark 14.7.1819 indgået en aftale med Torlonia om at færdiggøre Jason efter tilbagekomsten til Rom 16.12.1820 og senest inden udgangen af maj 1821. Se hertil Luigi Chiaveris brev til Thorvaldsen af antagelig 9.7.1819, hvor Thorvaldsen indkaldes til møde hos Torlonia. Yderligere dokumenter, der underbygger en sådan aftale, kendes ikke, men et sådant kan enten være gået tabt, eller aftalen kan have været mundtlig. Der kendes ikke noget svar fra Thorvaldsens side på Torlonias brev.

Last updated 07.01.2013