The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Presumably 9.7.1819

Dvs. banken Torlonia, ledet af den føromtalte hertug Giovanni Raimondo Torlonia.

Last updated 28.06.2010