The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Album

Den danske kammerherre Johan Christian August Bielke.

Last updated 09.04.2013