The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.12.1838

Dvs. ejendommen med matrikelnummer 226 i den københavnske gade Aabenraa. Man brugte tidligere ikke gadenumre. Det var pudsigt nok samme bygning, som Thorvaldsen selv tidligere havde boet i fra 1790’ernes begyndelse og indtil sin afrejse til Italien i 1796, se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens bopæle.
Thorvaldsen boede dog på 1. sal. Huset blev nedrevet i 1958.

Last updated 07.01.2013