The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.5.1801

Scheel indsamlede under sin rejse i Italien materialer til en udgivelse om “Blodets Transfusion og Medicamenternes Indsprøitning i Aarerne” og til et skrift om pestepidemierne, jf. den af Rigsarkivet udgivne bog: Fonden ad usus publicos, 2. bd., København 1897, p. 21. Hjemkommet til København har han formentlig ønsket at fortsætte indsamlingen af materiale med henblik på udgivelse og havde allerede i sit brev af 24.12.1800 bedt Zoëga indsamle materiale hertil.

Last updated 07.01.2013