The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.5.1811

Thorvaldsens værk er et triptykon, bestående af et hovedrelief (A701) og to siderelieffer (A700 og A702), i modsætning til Wiedemanns forslag, hvor de to siderelieffer skulle flankere buste og indskrift. Omend værket aldrig blev leveret, kunne dette ekstra relief fortolkes som et tegn på Thorvaldsens velvilje over for projektet. Af et senere udkast til gravmælets opstilling udfærdiget af Friedrich von Gärtner, kan man se, hvordan Thorvaldsen forestillede sig opstillingen. Tegningens ene side, D1572v, viser bagside og den ene smalside, den anden side, D1572r, viser forsiden med buste og indskrift samt den anden smalside. Da Gärtner først opholdt sig i Rom fra 1814, må tegningen være blevet fremstillet i forbindelse med værkets fuldendelse samme år, se hertil Thorvaldsens brev til Schelling af 24.7.1814.

Last updated 07.01.2013