The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.12.1800

Kommerskollegiet, dvs. det centrale danske forvaltningsorgan for handels- søfarts- og industriforhold.

Last updated 25.06.2007