The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.12.1800

Scheel arbejdede under sin rejse med en udgivelse om “Blodets Transfusion og Medicamenternes Indsprøitning i Aarerne” og indsamlede desuden materialer til et skrift om pestepidemierne, jf. den af Rigsarkivet udgivne bog: Fonden ad usus publicos, 2. bd., København 1897, p. 21.

Last updated 25.06.2007