The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.12.1800

Af teksten fremgår, at det drejer sig om en person, som enten har forhandlet eller tilvirket medicinske instrumenter. Allerede i et brev 10.4.1800 har Scheel bedt Thorvaldsen henvende sig til Donato Orfi ang. et medicinsk instrument, et kraniometer, som han har bestilt. Af et brev fra lægen Ekman til Thorvaldsen 27.03.1801 fremgår imidlertid, at Thorvaldsen efter Scheels forespørgsel gav Ekman i opdrag at kontakte Donato Orfi ang. kraniometeret.

Last updated 07.01.2013