The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.12.1800

Putriden djfenterie, dvs. stinkende el. rådden dysenteri. Af bevillingen af en fornyelse af Scheels rejsestipendium fremgår, at Scheel i Genua blev angrebet af dysenteri “compliceret med den i Genua herskende Hospitals Feber”, jf. den af Rigsarkivet udgivne bog: Fonden ad usus publicos, 2. bd., København 1897, p. 21.

Last updated 25.06.2007