The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

Thorvaldsen blev dog ikke velhavende med et slag i kraft af Hopes bestilling i marts 1803. Udgifterne til marmorblok og marmorhuggere til Jason tærede kraftigt på ressourcerne, og de stipendiepenge, han skulle have brugt til at rejse hjem for, gik i stedet til livets opretholdelse, se Thiele I, p. 186. Om Thorvaldsens dårlige økonomi i 1803, se desuden breve af 12.11.1803 og 14.11.1803 og Thiele I, p. 198.

Last updated 07.01.2013