The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

Se fx Rudolf Zeitler: ‘Der neue Klassizismus des späten 18. Jahrhunderts – Kunst des Aufbruchs’, in: Asmus Jakob Carstens. Goethes Erwerbungen für Weimar, Schleswig 1992, p. 9-11. Zeitler nævner her foruden Carstens også Mozart, Schiller, Joseph Anton Koch (Thorvaldsens bofælle i 1803) og Hölderlin som eksempler på kunstnere, der løsrev sig fra de magthavere og institutioner, som gjorde krav på dem.

Last updated 07.01.2013