The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Continuance in Rome 1803-04

Se fx Thiele I, p. 183-184. Thiele nævner dog også, at den prøjsiske billedhugger Friedrich Hagemann, der skulle have fulgt Thorvaldsen på den planlagte hjemrejse, ikke kunne få sit pas udstedt, og derfor måtte rejsen udskydes, så Thorvaldsen nåede at møde Hope.
Thiele sammenfatter (p. 184), at Thorvaldsen kom ikke “…til at reise, og i denne Henseende havde altsaa Hagemanns Uefterrettelighed ligesaa stor Fortieneste som Hopes Bestilling.”

Last updated 15.10.2014