The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 24.12.1841

Særdeles mange eller ganske mange. Se hel i betydningen 8.2, “i høj grad; saare; meget; særdeles”, og betydningen 8.3, “temmelig; rigtig; ret; nogenlunde; ganske” i Ordbog over det Danske Sprog.

Last updated 03.03.2020