The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.12.1822

Som det også fremgik af Francesco Tantinis brev af 1.12.1822, havde ægteparret Tantini mødt Thorvaldsen i Rom. Det vides dog ikke, ved hvilken lejlighed de havde mødt hinanden.

Last updated 07.01.2013