The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on March 1844

I de forklarende noter i Rigmor Stampe, op. cit., p. 370, n. 6 er noteret følgende:
“Den 23. Marts holdtes en fest i det af Høyen stiftede Skandinaviske Selskab. Høyen holdt her et foredrag, hvori han bl.a. omtalte Thorvaldsen i de varmeste udtryk. (Se Høyens Levned, udg. af Ussing, bind I, side 310.) – Det synes iøvrigt ret mærkeligt, at indbydelsen blev bragt Thorvaldsen på en så tilfældig og lidet officielt måde.”
Det Skandinaviske Selskab blev dannet i begyndelsen af efteråret 1843 i København med H.N. Clausen som formand. Det omtalte foredrag var Høyens berømte: Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkonsts Ud­vikling.

Last updated 05.09.2019