The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on November 1841–January 1842

Antagelig den italienske maler og grafiker Achille Pinelli eller hans far billedhuggeren, maleren og kobberstikkeren Bartolomeo Pinelli.

Last updated 21.02.2019