The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on November 1841–January 1842

Dvs. den danske oberstløjtnant og kammerjunker Fritz Paulsen.

Last updated 07.01.2019