The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on C. 1844-1845

Følgende er skrevet i venstre margen på den anden led: “Han gav 5 Species for en lille Blyants Tegning af Perelly skønt han alt eiede en heel deel af Samme.“

Last updated 07.01.2019