The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on November 1841–January 1842

Følgende er skrevet i venstre margen på den anden led: “Han gav 5 Species for en lille Blyants Tegning af Perelly skønt han alt eiede en heel deel af Samme.“

Last updated 07.01.2019