The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 31.12.1796

Dvs. Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf af den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804).
Thorvaldsen havde dog højst sandsynlig ikke denne bog med på sin rejse fra København.
Hans medbragte bøger blev nemlig beslaglagte af tolden ved hans ankomst til Napoli 31.1.1797, og blandt bøgerne optræder ikke Kants republikanske programskrift, se listen over Thorvaldsens bøger i hans rejsedagbog.
Nærværende oplysning i Fernows brev er (fejlagtigt) blevet læst som om, Thorvaldsen faktisk medbragte bogen, se Ursula Peters (ed. inter al.): Künstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Der dänische Bildhauer und seine deutschen Freunde, Nürnberg 1991, p. 380.

Last updated 14.12.2018